Soutěž o Bořeňskou čarodějnici

Soutěže o Bořeňskou čarodějnici - soutěž pro děti v odvětví recitace, zpěv, výtvarka za školou. Založena Svatoplukem Vašutem na konci 90. let

Soutěž o Bořeňskou čarodějnici - Recitace - tradičně se koná v Městském divadle a jako jediná ze soutěží je postupová, je tedy určena pouze pro žáky a studenty bílinských škol a školek a pro žáky škol a školek ze spádových obcí. Termín akce je závislý na termínu konání okresního kola v Teplicích.

Výsledky: rok 2023

KATEGORIE 0 – MŠ, 0. ROČNÍKY A PŘÍPRAVKY – NEPOSTUPOVÁ KATEGORIE

Čestné uznání - Izabela Mudrňková (MŠ Hrobčice), Julie Jarošová (MŠ Za Chlumem), Gabriela Hájková (MŠ Za Chlumem)

1. místo – Anna Hradecká (MŠ Ohníč), 2. místo – Marián Karchňák (MŠ Za Chlumem), 3. místo - Veronika Bukáčová (MŠ Čapkova)

Čestné uznání – Kamarádi (MŠ Aléská), Kamarádi (MŠ Aléská), Včelky (MŠ Čapkova), Motýlci (MŠ Čapkova), Sluníčka (MŠ Hrobčice), Sluníčka (MŠ Hrobčice), Sovičky (MŠ Síbova), Žabičky (MŠ Maxe Švabinského), Koťata (MŠ Žižkovo údolí)

KATEGORIE 0 – 1. TŘÍDY ZŠ – POSTUPOVÁ KATEGORIE

1. místo – Emma Englerová (ZŠ Lidická) – postup do okresního kola, 2. místo – Aneta Hejzlarová  (ZŠ Lidická) – postup do okresního kola, 3. místo – Beáta Grozíková (ZŠ Aléská) – postup do okresního kola

KATEGORIE 1 – 2. A 3. TŘÍDY ZŠ – POSTUPOVÁ KATEGORIE

Čestné uznání - Matyáš Svoboda (ZŠ Aléská), Sebastian Poncer (ZŠ Lidická)

1. místo – Anička + Jituška (ZS Aléská) – postup do okresního kola, 1. místo – Beata Zelenková (ZŠ Aléská) – postup do okresního kola, 2. místo – Lukáš Latzel (ZŠ Lidická) – postup do okresního kola, 2. místo – Sebík + Terezka (ZŠ Aléská) – postup do okresního kola, 3. místo – Rozálie Adamcová (ZŠ Aléská) – postup do okresního kola

KATEGORIE 2 – 4. A 5. TŘÍDY ZŠ – POSTUPOVÁ KATEGORIE

Čestné uznání – Kateřina Latzelová (ZŠ Lidická)

1. místo – Miroslav Michal Magyár (ZŠ Za Chlumem) – postup do okresního kola, 2. místo - Christian Poncer (ZŠ Lidická) – postup do okresního kola, 3. místo  - Viktorie Danyiová (ZŠ Aleská) – postup do okresního kola

KATEGORIE 3 – 6. A 7. TŘÍDY ZŠ – POSTUPOVÁ KATEGORIE

Čestné uznání – Daniel Žáček (ZŠ Aléská), Dominika Pecková (ZŠ Za Chlumem) – oba postupují do okresního kola

1.místo – Viktorie Jurcová (ZŠ Aléská) – postup do okresního kola

Čestné uznání – Daniela + Kateřina (ZŠ Za Chlumem)

KATEGORIE 4 – 8. A 9. TŘÍDY ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA – POSTUPOVÁ KATEGORIE

1.místo – Věra Křížová (ZŠ Za Chlumem)


Soutěž o Bořeňskou čarodějnici - Zpěv - koná se v Městském divadle nebo v Kulturním domě Fontána. Soutěž je omezena pouze věkovými kategoriemi.

Výsledky: rok 2023

2. kategorie 1. až 5. třída ZŠ

1. místo – Ondřej Langer (ZŠ Aléská), 1. místo – Nadia Tejčková (ZŠ Aléská), 2. místo – Adéla Hübnerová (ZŠ Aléská), 3. místo – Emma Englerová (ZŠ Lidická)

3. kategorie 6. až 9. třída ZŠ

čestné uznání – Karolína Kalibová (ZŠ Lidická), čestné uznání – Karolína Jandáková (ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou), čestné uznání  - Karolína Brožová (ZŠ Lidická)

5. kategorie ZUŠ, DDM – 1. až 5. třída ZŠ

1. místo - Vanesa Čížková (ZUŠ F.L. Gassmanna, Most), 2. místo - Tereza Čížková (ZUŠ Stanislava Šebka, Krupka), 3. místo - Emílie Bendová (ZUŠ Stanislava Šebka, Krupka)

5. kategorie ZUŠ, DDM – 6. až 9. třída ZŠ

1. místo – Anna Berčová (ZUŠ Stanislava Šebka, Krupka), 2. místo – Valentina Chytilová (ZUŠ F.L. Gassmanna, Most), 3 místo – Aneta Vlasáková (ZUŠ Stanislava Šebka, Krupka), čestné uznání – Barbora Kurachová

Sbory – věkově neomezeno

1. místo – Žabičky (MŠ Maxe Švabinského), 1. místo – Duo Ukrajina (ZŠ Aléská), 1. místo – Adéla, Theodora, Magdalena (ZŠ Lidická), 2. místo – Holky z 1.B (ZŠ Aléská), 2. místo – Kateřina, Natálie, Anna, Ella, Ema (ZŠ Aléská), 3. místo – Anna, Emma, Rozálie (ZŠ Aléská), 3. místo – Osmička (ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou)


Soutěž o Bořeňskou čarodějnici - Výtvarka za školou - Koná se v různých městských zařízení formou workshopu na předem známé téma. V případě 3D objektů a rozměrných výtvarných prací je možná příprava ve škole.

Výsledky: rok 2023

1. Kategorie – kolektiv

1. Místo – Koťata, MŠ Žižkovo údolí (Zuzana Pokorná, Klára Beránková, Evelin Myronchuk, Ondřej Orábek, Tereza Ondrušová), 2. Místo – Motýlci, ZŠ Za Chlumem, 3. Místo – Sovičky, MŠ Síbova (Valentýnka, Karolínka, Amálka, Belinka, Nikolka)

2. Kategorie – jednotlivci

1. Místo – Lenka Kovářová (ZŠ Aléská), 2. Místo – Anar Baatar (ZŠ Za Chlumem),  Anand Baatar (ZŠ Za Chlumem), 3.Místo - Natálie Bendová (ZŠ Aléská), Marie Miroschnichenko (ZŠ Za Chlumem)

2. Kategorie – kolektiv

1. Místo – 2.B, ZŠ Lidická (Ela Aubrechtová, Michal Dic), 2. Místo – 4.A, ZŠ Lidická (Adéla Kuklíková, Magdaléna Mlejová, Eliška Klepáčková, Sofie Voitová), 3. Místo – 1.A, ZŠ Aléská (Františk Hrůnek, Adéla Hübnerová, Šimon Chalupný, Martin Kozák, Sára Matišyncová)

3. Kategorie – jednotlivci

1. Místo – Kateryna Kiktová (ZŠ Aléská), 2. Místo – Marya Mikhlik (ZŠ Za Chlumem), 3. Místo – Daniela Widtmannová (ZŠ Za Chlumem)

3. Kategorie – kolektiv

2. Místo – 6.B, ZŠ Lidická (Kateřina Kokyová, Karolína Kalibová, Alžběta Biskupská, Simona Joštová), 2. Místo – 6.A, ZŠ Lidická (Tomáš Belza, Karel Beránek, Milan Pilz), 3. Místo – 9. třída, ZŠ Čestmíra Císaře Hostomice (Nikola Rebelová, Adéla Reiserová, Izabela Medvědová, Marek Veselý, Agáta Královcová)