Ceník služeb
Kontakt
Ke stažení
Ceník služeb KC Bílina

Dle usnesení Rady města Bílina:

Ceník služeb Kulturního centra Bílina, s platností od 01.01.2016, dle návrhu předloženého vedoucí organizační složky Kulturní centrum Bílina.

CENÍK VÝLEPU PLAKÁTŮ

Období A3 A2 A1 A0
7 dní: 30,-Kč s DPH 40,-Kč s DPH 50,-Kč s DPH 60,-Kč s DPH
14 dní: 45,-Kč s DPH 60,-Kč s DPH 75,-Kč s DPH 90,-Kč s DPH
Měsíc: 60,-Kč s DPH 80,-Kč s DPH 90,-Kč s DPH 100,-Kč s DPH
 
Výlep je prováděn jednou týdně (ve středu). Plakáty musí být odevzdány nejpozději do 8:00 hodin výlepového dne nebo kdykoli předem.
Výlep plakátů se hradí hotově předem, fakturou hradí pouze stálí zákazníci s písemnou celoroční objednávkou.
Firma neručí za vylepené plakáty, které byly poškozeny cizím zaviněním.
Výlep v jiný než určený den se provádí za příplatek 500,- Kč s DPH.
Fotodokumentace kampaně se provádí za příplatek 500,- Kč s DPH.
Organizacím zřízeným městem Bílina, občanským sdružením a spolkům je možné poskytnout slevu ve výši 10 - 40% z ceny služby.
 

CENÍK PRONÁJMU PROSTOR

Místo Prostory Komerční akce
(Kč / hod.)
Nekomerční akce
(Kč / hod.)
Kulturní dům Fontána Učebna 600,-Kč s DPH      1.hodina 400,-Kč s DPH
   každá další započatá hodina 300,-Kč s DPH
Kulturní dům Fontána Vstupní hala 1200,-Kč s DPH 1.hodina 450,-Kč s DPH  
   každá další započatá hodina 350,-Kč s DPH
Kulturní dům Fontána Přísálí 1300,-Kč s DPH 450,-Kč s DPH
Kulturní dům Fontána Sál 1600,-Kč s DPH 500,-Kč s DPH
pronájem prostor v rámci akcí pořádaných v Kulturním domě Fontána 100,-Kč/m2 s DPH    
       
Městské divadlo Sál 1500,-Kč s DPH          500,-Kč s DPH
Městské divadlo Vestibul 1200,-Kč s DPH 350,-Kč s DPH

Městské divadlo
Kulturní dům Fontána

Příprava před akcí 250,-Kč s DPH 150,-Kč s DPH
Letní amfeteátr - max 8 hodin   10000,-Kč s DPH         2500,-Kč s DPH
Letní amfiteátr - každá další hodina 1500,-Kč s DPH  500,-Kč s DPH

PLESY,ZÁBAVY 4 hodiny 5 hodin 6 hodin 7 hodin 8 hodin
KD Fontána s přísálím          6000,-Kč s DPH 6800,-Kč s DPH 7800,-Kč s DPH 8400,-Kč s DPH

8800,-Kč s DPH

KD Fontána bez přísálí 3100,-Kč s DPH 3500,-Kč s DPH 3900,-Kč s DPH 4200,-Kč s DPH 4400,-Kč s DPH
           
Příprava před akcí - Plesy 250,- Kč s DPH/hod.
Každých započatých 30 minut po akci 700,- Kč s DPH
Učebna na ples – jako šatna a podobné účely    1200,- Kč s DPH do doby trvání akce.
Přísálím se rozumí prostor u zadního baru.

CENÍK PRONÁJMU MOVITÝCH VĚCÍ
 pouze prověřeným zvukařům za přítomnosti technika KC Bílina

Pronájem zvukové aparatury velké 3000,-Kč s DPH až 6000,-Kč s DPH
Pronájem zvukové aparatury malé 1000,-Kč s DPH až 3000,-Kč s DPH
Pronájem podesty open air 2x1m (4ks)  cena za 1ks/24hod.  250,-Kč s DPH
K ceně bude připočítána doprava 13,- Kč s DPH/km

OZVUČENÍ SÁLŮ A PROSTRANSTVÍ ZVUKOVOU APARATUROU

Městské divadlo                                         1000,-Kč s DPH až 6000,-Kč s DPH
Kulturní dům Fontána 1000,-Kč s DPH až 9000,-Kč s DPH
Volné prostranství 4000,-Kč s DPH až 10000,-Kč s DPH
Letní amfiteátr 5000,-Kč s DPH až 10000,-Kč s DPH
Ozvučení malou zvukovou aparaturou 1000,-Kč s DPH až 3000,-Kč s DPH
 
Uvedené ceny jsou varibabilní z hlediska technické náročnosti a doby trvání.
 

NASVÍCENÍ SCÉNY

Městské divadlo 1000,-Kč s DPH/hod.; 500,-Kč s DPH/hod.
Kulturní dům Fontána 2000,-Kč s DPH až 5000,-Kč s DPH
Mobilní osvětlení 3000,-Kč s DPH až 7000,-Kč s DPH
Uvedené ceny jsou variabilní z hlediska technické náročnosti a doby trvání.
 

CENÍK MOBILNÍHO ROZHLASU

Nahrání relace + 1 hodina hlášení                                 1000,-Kč s DPH
Každá další hodina hlášení 800,-Kč s DPH
Doprava mimo Bílinu 13,- Kč s DPH/km
Příplatek za odvysílání relace v den objednání činí 700,- Kč s DPH
   
 
 

NÁJEMNÉ ZA PRODEJNÍ STÁNKY

Cena za umístění prodejního stánku Zóna A: 400,- Kč s DPH/m2
Zóna B: 250,- Kč s DPH/m2
Zóna C: 100,- Kč s DPH/m2
Zóna D:  50,-  Kč s DPH/m2
+ poskytnuté služby
Požadavek prodejce na přípojku el.energie 400,- Kč s DPH/den
Umístění vozu přímo u prodejního stánku 300,- Kč s DPH/den
Zajištění prodejního stánku pořadatelem akce 200,- Kč s DPH/den

Městské slavnosti v areálu Lázní Kyselka - dle mapky rozdělení zón.
Nájemné za prodejní stánky při akcích v Letním amfiteátru jsou smluvní,
dle délky trvání akce a počtu návšěvníků. 

CENÍK PRONÁJMU BILBOARDŮ A REKLAMNÍCH PLOCH

Reklamní plochy v zařízeních KC Bílina          500,- Kč s DPH až 10000,- Kč s DPH/měsíc
Bílboardy                                                            500,- Kč s DPH  až  3000,- Kč s DPH/měsíc
 Uvedené ceny jsou variabilní, v návaznosti na jednotlivé akce KC Bílina a roční období.

CENÍK OSTATNÍCH SLUŽEB

Prodej děl z výstav 10% z ceny díla
Výroba propagačních materiálů smluvní cena
Zajištění akce na klíč smluvní cena
Předprodej vstupenek          15% z hodnoty vstupenky

Pokud nebudou moci být z technických důvodů pořízeny požadované informace na zařízeních KC Bílina,
budou náklady účtovány ve výši, kterou KC Bílina uhradí třetí osobě.
Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 500,-Kč s DPH,je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady.
Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel bezhotovostní platbou na účet Kulturního centra Bílina před podáním informace.