Cenk slueb
Kontakt
Ke staen
Cenk slueb KC Blina platn od 1.7.2018


CENÍK VÝLEPU PLAKÁT:

OBDOBÍ A3 A2 A1 A0
7 dní 30 K s DPH 40 K s DPH 50 K s DPH 60 K s DPH
14 dní 45 K s DPH 60 K s DPH 75 K s DPH 90 K s DPH
1 msíc 60 K s DPH 80 K s DPH 90 K s DPH 100 K s DPH

Výlep je provádn jednou týdn (ve stedu). Plakáty musí být odevzdány nejpozdji do 8.00 hodin výlepového dne, nebo kdykoliv pedem.
Výlep plakát se hradí hotov pedem, fakturou hradí pouze stálí zákazníci s písemnou celoroní objednávkou.
Firma neruí za vylepené plakáty které byly poškozeny cizím zavinním.
Výlep v jiný ne urený den se provádí za píplatek 500 K s DPH.


CENÍK PRONÁJMU PROSTOR:

       BUDOVA PROSTORY KOMERNÍ AKCE (K/hod.) NEKOMERNÍ AKCE (K/hod.)
Kulturní dm Fontána Uebna 600 K s DPH 1 hodina 400 K s DPH kadá další zapoatá hodina 300 K s DPH
Kulturní dm Fontána Vstupní hala 1200 K s DPH 1 hodina 450 K s DPH kadá další zapoatá hodina 350 K s DPH
Kulturní dm Fontána Písálí 1300 K s DPH 450 K s DPH
Kulturní dm Fontána Sál 1600 K s DPH 500 K s DPH
       
Mstské divadlo Sál 1500 K s DPH 500 K s DPH
Mstské divadlo Vestubul 1200 K s DPH 350 K s DPH
Mstské divadlo a
Kulturní dm Fontána
Píprava ped,
po akci
250 K s DPH 150 K s DPH
     
Letní amfiteátr max. 8 hodin 10 000 K s DPH 2500 K s DPH
Letní amfiteátr - kadá další hodina 1500 K s DPH 500 K s DPH
           
PLESY A ZÁBAVY 4 hODINY 5 HODIN 6 HODIN 7 HODIN 8 HODIN
Kulturní dm Fontána s písálím 6000 K s DPH 7000 K s DPH 7900 K s DPH 8700 K s DPH 9400 K s DPH
Kulturní dm Fontána bez písálí 3100 K s DPH 3800 K s DPH 4400 K s DPH 4900 K s DPH 5300 K s DPH
Píprava ped a po akci - plesy a zábavy 250 K s DPH/hodinu
Kadých zapoatých 30 minut po akci 700 K s DPH/30 minut
Uebna na ples - jako šatna a podobné úely 1200 K s DPH (po dobu trvání akce)

Písálím se rozumí prostor u zadního baru.
Bar se na kulturní akce nepronajímá !

NÁJEMNÉ ZA PRODEJNÍ STÁNKY:

Prodejní místo v KD Fontána a Mstském divadle pi akcích KC Bílina 100 K s DPH/m2
Cena za umístní prodejního stánku 200 K s DPH/m2
Poadavek prodejce na pipojku el. energie 400 K s DPH/den
Umístní vozu pímo u prodejního stánku 100 K s DPH/den
zajištní prodejního stánku poadatelem akce * 100 K s DPH/den

* Pouze na akce KC Bílina, max. 20 ks stánk na výpjku pro mstské slavnosti v areálu Lázní Kyselka

NASVÍCENÍ SCÉNY KULTURNÍ DM FONTÁNA:

Školy, píspvkové a organizaní sloky, (základní nasvícení - pevná instalace svtla par 64) 250 K s DPH
Ostatní akce, (základní nasvícení - pevná instalace svtla par 64) 500 K s DPH
Školy, píspvkové a organizaní sloky, (základní nasvícení + inteligentní svtla 2xphs200, 4xhb10 6x ledpar rgbw) 600 K s DPH
Ostatní akce, (základní nasvícení + inteligentní svtla 2xphs200, 4xhb10 6x ledpar rgbw) 1000 K s DPH
  4 hodiny 5 hodin 6 hodin 7 hodin 8 hodin
Nasvícení plesy, zábavy (základní)  1000 K s DPH  1200 K s DPH  1400 K s DPH 1600 K s DPH 1800 K s DPH
Nasvícení plesy, zábavy (základní + inteligentní svtla)  1400 K s DPH  1800 K s DPH  2200 K s DPH 2600 K s DPH 3000 K s DPH


NASVÍCENÍ SCÉNY MSTSKÉ DIVADLO:

Školy, píspvkové a organizaní sloky, ( nasvícení - svtla FHR1000 )    500 K s DPH/hod.
Ostatní akce ( nasvícení - svtla FHR1000 )  1000 K s DPH/hod.


PRONÁJEM MOVITÝCH VECÍ:
Podesty: openAir 2x1m výška 20-40cm nebo 60-100cm max. 4kusy   cena za 1ks/24hodin   250 K s DPH   cena dopravy 13k/km sDPH.
Megafon: 100 k/den.
Videoprojekce: 500 k/hodinu (pouze s obsluhou pracovníka KC Bílina).
Deka pjení: 110 k s DPH (100k záloha, 10k pjení) pi akcích v Letním amfiteátru.

CENÍK MOBILNÍHO ROZHLASU:

Nahrání relace + 1 hodina hlášení 1000 K s DPH
Kadá další hodina hlášení  800 K s DPH
Doprava mimo Bílinu   13 K s DPH/km
Píplatek za odvysílání relace v den objednání  700 K s DPH

 

ZVUENÍ ZVUKOVOU APARATUROU viz. píloha pdf